Wiadomości

Prawo Ampère’a

Prawo Ampère’a prawo wiążące indukcję magnetyczną wokół przewodnika z prądem z natężeniem prądu w tym przewodniku. W fizyce jest to magnetyczny odpowiednik prawa Gaussa i należy do praw wyrażonych w stylu twierdzenia Stokesa.

Amper będąc zwolennikiem oddziaływania na odległość a nie oddziaływania przez pole nie wyraził prawa w postaci równania pola, opisał jedynie zależność siły oddziaływania od odległości.

We współczesnej postaci prawo to brzmi: Wartość całki okrężnej wektora natężenia pola magnetycznego, wytworzonego przez stały prąd elektryczny w przewodniku wzdłuż linii zamkniętej otaczającej prąd, jest równa sumie algebraicznej natężeń prądów przepływajacych (strumieniowi gęstości prądu) przez dowolną powierzchnię objętą przez tą linię.

Źródło: wikipedia.org

hastagi na stronie:

#prawo ampera #prawo amperea #Prawo Ampèrea #prawo ampère\a #prawo ampere\a

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy