Wiadomości

Prezydent RP: Polska zdała egzamin z NATO

Prezydent Aleksander Kwaśniewski powiedział, że Polska – po roku funkcjonowania w NATO – zdała egzamin z członkostwa w Sojuszu. Zdały go struktury wojskowe, polityczne i

Prezydent Aleksander Kwaśniewski powiedział, że Polska – po roku funkcjonowania w NATO – zdała
egzamin z członkostwa w Sojuszu. Zdały go struktury wojskowe,
polityczne i społeczeństwo.

“Polska potwierdziła, że jest partnerem wiarygodnym, lojalnym,
aktywnym i przyjaznym” – mówił Kwaśniewski, gdy w piątek
wizytował Centralne Stanowisko Dowodzenia Wojsk Lotniczych i
Obrony Powietrznej w Pyrach koło Warszawy. Wizyta została
zorganizowana z okazji przypadającej 12 marca pierwszej rocznicy
przystąpienia Polski do NATO.

Prezydent oświadczył, że dla Polski nie ma rzeczy ważniejszej
niż stabilna, oparta na przyjaznej współpracy i skutecznym
sojuszu Europa. “Będziemy konsekwentnie pracować na rzecz
dalszego rozszerzenia Sojuszu o nowe kraje” – zapowiedział
Kwaśniewski. Według niego, Polska w NATO jest partnerem coraz
poważniejszym. Przyznał jednak, że problemem kraju są pieniądze.

“Jakość polskiego członkostwa w NATO będzie rzutować również na
inne kwestie, na przykład Unię Europejską” – uważa prezydent
Kwaśniewski. Jeżeli będziemy poważnym partnerem w NATO, będziemy
również poważnym partnerem w negocjacjach z Unią Europejską –
podkreślił.

Pytany przez dziennikarzy o sprawy stosunków polsko-rosyjskich,
Kwaśniewski odpowiedział, że “jeżeli wszyscy postarają się robić
coś pozytywnego dla tych stosunków, to istnieje szansa, by
stawały się one powoli bardziej normalne”. “Źle by się stało,
gdyby karta stosunków polsko-rosyjskich rozpoczęła się od
zniszczenia flagi w konsulacie w Poznaniu oraz antypolskich
demonstracji w Rosji” – oświadczył prezydent.

A to już wiesz?  W trzęsieniu ziemi zginęło co najmniej 20 osób w Iranie

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy